• ING-medewerkers verdienen gedurende
  dag hun boterham in dementiezorg

  Meer en meer mensen komen met dementie in aanraking. Vandaag zijn dat er in Vlaanderen al 122 000 en dat aantal zal bijna verdubbelen tot 218 000 in 2060. Opdat ook haar medewerkers meer zicht zouden krijgen op dementie, schonk ING op 23 september 2016 kostbare werktijd aan het goede doel. Het is een alternatieve manier om organisaties die bezig zijn met actuele thema’s, zoals zorg, te ondersteunen.

  Zes ING-medewerkers gingen dan ook een dag aan de slag in woonzorgcentrum Sint-Camillus en dagverzorgingscentrum De Toren dat zich toelegt op jonge mensen met dementie. De dag startte met basisinfo over (jong)dementie, daarna ontdekten de medewerkers in de praktijk wat dementiezorg precies inhoudt.

  Delen op:
 • ZNA treedt toe tot Iridium Kankernetwerk

  Na het UZA in 2015 trad ook ZNA in 2016 toe tot het Iridium Kankernetwerk. Het is daarmee het zevende ziekenhuis uit Groot-Antwerpen en het Waasland in het overkoepelende netwerk, met GZA Ziekenhuizen als trekker. Met ZNA als laatste schakel is het plaatje rond. ZNA heeft een lange traditie in radiotherapie en beschikt over heel wat expertise terzake.

  Het Iridium Kankernetwerk streeft in de eerste plaats naar kwaliteit door een bundeling van de krachten voor een bepaalde discipline – in dit geval radiotherapie en oncologie. In welk van de zeven ziekenhuizen de patiënt ook binnenkomt, hij geniet overal dezelfde multidisciplinaire kwaliteitszorg.

  Delen op:
 • ZNA en GZA Ziekenhuizen kiezen
  voor gezamenlijke toekomst

  In het kader van de hertekening van het zorglandschap door ministers De Block en Vandeurzen besloten de raden van bestuur van ZNA en GZA om te praten over een structurele samenwerking op lange termijn. Artsen en medische raden van beide ziekenhuizen zetten daarvoor met een overgrote meerderheid het licht op groen.

  Om de toekomst slagkrachtig tegemoet te kunnen treden , wordt er gepraat over een bundeling van de krachten op afgelijnde domeinen zoals moeder-kindzorg, bepaalde interventionele radiologie, pathologische anatomie, een gezamenlijke apotheek en een gezamenlijk pakket voor het elektronisch patiëntendossier. Een nog op te richten vzw zal alle mogelijke samenwerkingsverbanden onderzoeken, rekening houdend met ieders identiteit en als gelijke partners. De zorg voor onze patiënt en de patiëntenbeleving blijft uiteraard centraal staan.
  De krachtenbundeling van GZA Ziekenhuizen en ZNA is een waar huzarenstuk. In totaal gaat het over meer dan 3 000 bedden en meer dan 1 000 artsen, verspreid over de drie campussen van GZA Ziekenhuizen en negen ZNA ziekenhuizen.

  Delen op:
 • Simulatie noodplan op campus Sint-Vincentius

  Elk ziekenhuis moet beschikken over een actieplan om het hoofd te kunnen bieden aan grote ongevallen binnen en buiten het ziekenhuis.
  Om terdege voorbereid te zijn op een noodsituatie oefende campus Sint-Vincentius zijn noodplan op woensdag 24 augustus.

  De oefening nam ongeveer een uur in beslag. De kern van het gebeuren situeerde zich op de spoedafdeling. De normale activiteiten van het ziekenhuis kwamen tijdens de oefening niet in het gedrang.

  Delen op:
 • Welkom woonzorgcentra De Hazelaar (Kontich) en Heide Velden (Schelle)

  Op 1 februari 2016 ondertekenden GZA Woonzorggroep en woonzorgcentra De Hazelaar (Kontich)
  en Heide Velden (Schelle) een fusieprotocol. Met de toetreding van De Hazelaar en Heide Velden tot onze woonzorggroep versterken we de verdere uitbouw van ons zorgaanbod voor zorgbehoevende ouderen in het zuidelijk gedeelte van de Antwerpse regio. Op die manier kunnen we de continuïteit van kwaliteitsvolle en betaalbare dienstverlening aan ouderen waarborgen. De fusie werd juridisch een feit op 1 januari 2017.

  De Hazelaar in Kontich bestaat al 162 jaar, werd opgericht door de Zusters Maricollen van Waasmunster en biedt een thuis aan 90 zorgbehoevende ouderen. Naast een woonzorgcentrum heeft De Hazelaar ook 56 assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum en een dienstencentrum.

  Heide Velden in Schelle werd gebouwd in 1993 en werkt nauw samen met het gemeentebestuur en het OCMW. Heide Velden biedt zorg aan 34 bewoners. Daarnaast zijn er ook 26 assistentiewoningen.

  Delen op:
 • Van GZA Woonzorggroep naar
  GZA Zorg en Wonen

  Naar aanleiding van de gesprekken tussen GZA Ziekenhuizen en ZNA om de krachten van de ziekenhuisactiviteiten te bundelen, richtten we in 2016 de vzw GZA Zorg en Wonen op. De activiteiten van de woonzorggroep zijn immers niet in de gesprekken tussen de ziekenhuizen opgenomen.
  Vanaf 1 januari 2017 zullen alle woonzorgcentra van GZA Woonzorggroep deel uitmaken van de nieuwe vzw GZA Zorg en Wonen. Door de oprichting van deze vzw kan de woonzorggroep een eigen toekomst uitbouwen binnen de groep GasthuisZusters.

  Met de naam “Zorg en Wonen” wil de groep de zorg voor mensen centraal stellen, waar ze ook wonen. We vertrekken niet meer vanuit een residentiële setting en plaatsen de zorgvraag op de voorgrond. We bieden vandaag een breed aanbod van woonvormen aan, maar willen nog meer werken vanuit de behoeften van mensen. Mogelijk bieden we in de toekomst ook zorg en ondersteuning aan bij wonen en leven buiten de muren van de woonzorgcampussen.

  Delen op:
 • GZA Woonzorggroep bouwt aan de toekomst

  Stilstaan is achteruitgaan, en daarom blijft GZA Woonzorggroep bouwen aan de toekomst. Omdat de huidige infrastructuur op sommige plaatsen niet meer aan de verwachtingen en noden van de ouderen van vandaag voldoet, is dat in een aantal gevallen zelfs heel letterlijk te nemen. Woonzorgcentra De Eeckhof en Goudblomme krijgen in 2017 niet alleen een nieuwe bestemming maar ook een nieuwe naam. Op ’t Eilandje wordt volop gewerkt aan nieuwbouw Cadiz, waar De Eeckhof zijn intrek zal nemen. Woonzorgcentrum Cadiz zal plaats bieden voor 120 bewoners en een aparte leefgroep voor personen met jongdementie voorzien. Op ’t Kiel wordt dan weer naarstig gebouwd aan Hollebeek, een architecturale hoogstand die onderdak zal bieden aan Goudblomme. In Hollebeek zullen 120 bewoners terechtkunnen.

  Ook De Zavel bereidt volop haar bouwplannen voor. Midden 2017 verhuist dit woonzorgcentrum immers voor een drietal jaar naar het gebouw van De Eeckhof. Op de huidige locatie van De Zavel komt een volledige nieuwbouw met een geplande capaciteit van 136 plaatsen ten opzichte van de huidige 127 erkenningen. De vraag naar opvang van bewoners met een psychiatrisch beeld neemt immers toe, mede door de wijzigingen in het zorglandschap van de geestelijke gezondheidszorg.
  Ook De Bijster werkt volop haar nieuwbouwproject voor het kleinschalig, genormaliseerd wonen uit. Twee groepen van telkens acht bewoners met beginnende dementie zullen er zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en genieten van de dagelijkse activiteiten.

  Delen op:
 • Nieuwe directeur GZA Woonzorggroep
  wil het verschil maken

  Op 4 januari 2016 ging Hilde Dierckx aan de slag als algemeen directeur van de woonzorggroep. Na een loopbaan van meer dan 20 jaar in de geestelijke gezondheidszorg is de overstap naar de ouderenzorg een bewuste keuze.
  Hilde Dierckx: “De ouderenzorg staat voor verschillende uitdagingen zoals het borgen van kwaliteit van leven, wonen en zorg voor de bewoners, werken aan positieve beeldvorming, aandacht voor een gedegen personeelszorg, bewaken van een gezonde financiële structuur en het uitbouwen van woonzorgnetwerken. Voor de woonzorggroep van GZA zijn samenwerking en netwerking tussen de diverse woonzorgcentra, met het ziekenhuis en de externe partners essentiële hefbomen voor een transparant en verantwoord woonzorgbeleid, dat zich richt op de noden van onze bewoners.”

  Delen op:
 • Jan Witters versterkt GZA als
  directeur proces en innovatie

  Op 1 februari 2017 startte Jan Witters een nieuwe professionele uitdaging als directeur proces en innovatie voor GZA. Jan was reeds 3 jaar actief binnen onze organisatie als senior management consultant.

  Hij stond in deze hoedanigheid in voor de succesvolle opstart van Kaizen verbeterinitiatieven in het operatiekwartier en voor de intensieve begeleiding van onze strategie. Sinds de start van zijn ingenieursloopbaan in 1998 heeft Jan een passie voor continue verbetering van de dagelijkse werking in een organisatie, dit voor zowel medewerkers, patiënten als artsen.
  Jan Witters: “Waarom ik voor GZA koos? De aspiratie en de wil van het team om toonaangevend te zijn in het Antwerpse zorglandschap spreekt mij sterk aan. Met specifieke aandacht voor de mens in het proces hou ik ervan om innovatieve ideeën te ontwikkelen en deze op gestructureerde wijze in de praktijk te brengen.”

  Delen op:
 • Raad van bestuur krijgt met Jan Declerck nieuwe voorzitter

  Met Jan Declerck kreeg de raad van bestuur van GZA in 2016 een nieuwe voorzitter. De 65-jarige Jan Declerck nam de fakkel over van Hugo Sebreghts en deed dit na een loopbaan van reeds meer dan 40 jaar binnen de organisatie. De nieuwe voorzitter startte bij GZA in 1976 als administratief directeur van het toenmalige Sint-Camillusziekenhuis. Doorheen de jaren realiseerde hij mee diverse fusiebewegingen en evoluties binnen GZA Ziekenhuizen. Het laatste jaar was hij actief als directeur van de ondersteunende diensten en van de woonzorggroep.
  Wij wensen dhr. Jan Declerck veel succes als voorzitter van de raad van bestuur en houden eraan dhr. Hugo Sebreghts te danken voor zijn jarenlange engagement aan onze organisatie.
  Jan Declerck: “Ik kijk ernaar uit om de toekomst van GZA op een nieuwe manier te vrijwaren. Met de raad van bestuur bezinnen we ons over de plaats van GZA Ziekenhuizen in het Antwerpse zorglandschap. Welke positie nemen we in tussen de vele andere zorgorganisaties? Voor onze strategische langetermijnvisie vertrekken we vanuit onze roots. Dat zijn de waarden en normen die de GasthuisZusters al uitdroegen. Traditioneel staan we met onze werking op goede voet met de Medische Raad. We overleggen regelmatig, zodat we op dezelfde golflengte zitten.”

  Delen op:
 • Dr. Kristiaan Deckers herkozen
  tot voorzitter medische raad

  In december 2016 hield de medische raad van GZA Ziekenhuizen zijn driejaarlijkse verkiezingen. Dertien van de zeventien leden van de raad werden herkozen. Onder hen de voorzitter, en tevens het medisch diensthoofd van de dienst fysische geneeskunde en revalidatie, dokter Kristiaan Deckers.
  De medische raad adviseert de raad van bestuur. Zijn adviezen reiken vrij ver, en sommige ervan kunnen niet worden betwist (tenzij met een juridische procedure). Ze gaan over de algemene werking en de kwaliteit van het ziekenhuis.

  De leden van de medische raad: dr. Kristiaan Deckers (voorzitter), dr. Peter Cools (ondervoorzitter),
  dr. Alex De Ferm (ondervoorzitter), dr. Bart De Schepper (ondervoorzitter),
  dr. Frederic De Meulder (secretaris), dr. Tina Teulingkx (secretaris),
  dr. Filip Deckers (penningmeester), dr. Inge De Groof, dr. Manu Henckes, dr. Marc Hendrickx,
  dr. Paul Leyman, dr. Piet-Hein Steger, dr. Benoit Thomas, dr. Jef Van Schaeren,
  dr. Michel Vandermotte, dr. Eric Vergauwe en dr. Michel Vertommen.

  Delen op:
 • Herman Van der Mussele volgt Chantal De Vos op als directeur zorg

  Met het pensioen van Chantal De Vos als directeur zorg nakend besloot de raad van bestuur om Herman Van der Mussele te benoemen als directeur zorg en strategie.
  Herman studeerde verpleegkunde en ziekenhuiswetenschappen. Hij werkte bij GZA als directeur verpleging van 1989 tot 2001. In 2001 werd hij directeur strategie. Met de fusie van het ziekenhuis in 2009 werd Herman beleidsverantwoordelijke zorg en strategie. Herman bekleedt diverse mandaten; zo is hij onder meer lid van de European Pathway Association en lid van de raad van bestuur van PHA. Hij was ook voorzitter van de raad van bestuur Alumni Ziekenhuiswetenschappen. Op 1 juni 2016 nam hij de functie op als nieuwe directeur zorg en strategie.

  We wensen Herman Van der Mussele zeer veel succes bij het uitoefenen van deze nieuwe functie.

  Delen op:
 • Emile Schamp loodst GZA verder naar
  de toekomst als directeur ICT

  Op 9 mei 2016 nam Emile Schamp de fakkel over van Jan De Sitter als directeur ICT voor GZA. Hij zal GZA op weg helpen in een aantal belangrijke ICT-dossiers zoals:
  • de uitbouw van een toekomstgerichte ICT-organisatie en ICT-infrastructuur voor de ziekenhuizen en de woonzorggroep;
  • een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) voor de ziekenhuizen;
  • de uitbouw van het elektronisch bewonersdossier voor de woonzorggroep;
  • de uitbouw van de interactie met mobiele apparatuur zoals smartphones en tablets;
  • de optimalisatie van de performantie en functionaliteiten van bedrijfstoepassingen;
  • ...
  Emile Schamp is burgerlijk ingenieur elektronica (UG) en master in Business Information Systems (UG). Tijdens zijn loopbaan heeft hij verantwoordelijke functies (directeur ICT, CIO …) opgenomen in grote industriële bedrijven zoals Philips, Barco en Gates. Hij heeft daarbij diepgaande ervaring en expertise op kunnen bouwen in business management, veranderingsprocessen, people management en technologie management. Hij is zich erg bewust van de noodzakelijke goede verstandhouding met de business en de ondersteunende rol die ICT moet spelen. We wensen hem veel succes bij deze nieuwe uitdaging.

  Delen op:
 • Samuel Markowitz, vertrouwenspersoon
  voor joodse patiënten en hun familie

  Met een centrale ligging in het Antwerpse stadscentrum en in de Antwerpse rand verlenen de campussen van GZA Ziekenhuizen heel wat zorg aan joodse patiënten. In 2016 stelden we de heer Samuel Markowitz aan om als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon op te treden voor onze joodse patiënten en hun familie.

  Samuel Markowitz is reeds tien jaar ambulancier en hoofdcoördinator van Hatzoloh Antwerpen, een eerstehulporganisatie voor de joodse gemeenschap. Op vraag van patiënten en hun familie treedt hij op als tussenpersoon tussen zorgverleners en familie om specifieke vragen en opmerkingen af te handelen. Indien nodig kan hij de dienst bemiddeling contacteren voor bijkomend advies.

  Delen op:
 • Campusoverschrijdende bewegingen binnen GZA Ziekenhuizen

  www.gzaziekenhuizen.be: dat is de webstek waarop u sinds februari 2016 alle informatie over onze drie ziekenhuiscampussen terugvindt. De bundeling van alle webinformatie over GZA Ziekenhuizen was een logische stap in de nog steeds toenemende campusoverschrijdende werking van zo goed als al onze (medische) diensten. Zo besloten ook de stafleden van de diensten gastro-enterologie, urologie en medische beeldvorming in 2016 om zich te verenigen in drie campusoverschrijdende medische diensten.

  GZA Ziekenhuizen maakte deze overstap naar één overkoepelende website met het oog op de nakende JCI-accreditatie en de vereisten van het Vlaams Patiëntenplatform (VIP²) waarvoor alle webpagina's van de medische diensten, ondersteunende diensten en verpleegeenheden werden herwerkt. De meeste medische diensten maken meteen van deze beweging gebruik om over te stappen naar één campusoverschrijdende website.

  Eén site maakt het voor onze patiënten en bezoekers eveneens gemakkelijker om snel de gewenste informatie te vinden. Het scheelt bovendien veel tijd in onderhoud en maakt het ook gemakkelijker om actuele, correcte informatie te presenteren.

  Delen op:
 • Sociale verkiezingen

  GZA hecht veel belang aan een goed sociaal overleg, in een goede sfeer en verstandhouding. Als organisatie lanceerden we daarom een warme oproep aan onze medewerkers om deel te nemen aan de sociale verkiezingen op 10 mei 2016. Twee dagen later publiceerden we de verkiezingsuitslag en de nieuwe samenstelling van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. Er is één CPBW voor de woonzorggroep en één voor de ziekenhuizen, bij de Ondernemingsraad is dit ook zo.

  De overlegorganen zijn samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. De werkgeversvertegenwoordigers worden aangeduid door de directie. De werknemersvertegenwoordigers worden door de medewerkers verkozen voor een mandaat van vier jaar en worden voorgedragen op kandidatenlijsten ingediend door een vakbond.

  Delen op:
 • Hertekening van het zorgaanbod i.s.m. Alfamanagementconsulting

  Topzorg op maat van elke patiënt, een breed basisaanbod aan gezondheidszorg en dat op elk van de drie campussen. Daarvoor kunnen patiënten bij GZA Ziekenhuizen terecht. Maar dat laatste aspect zal in de toekomst veranderen. Sinds het in voege treden van de nieuwe regelgeving van ministers De Block en Vandeurzen vormen de financiële beperkingen van het huidige gezondheidssysteem een uitdaging om rekening mee te houden.

  De directie van GZA Ziekenhuizen evalueerde daarom het zorgaanbod en stemde het verder af op het streven van de overheid naar meer subspecialisatie en de herschikking van het zorgstrategisch plan voor onze regio. Ze sloeg daarvoor in januari 2016 de handen in elkaar met Alfamanagementconsulting, een onafhankelijk adviesbureau voor de zorgsector. Sinds zijn oprichting in 2002 door dr. Bruno Van Eesbeeck en Tonny Gypen wist het bureau zich een stevige reputatie op te bouwen binnen de sector.

  Delen op: