• Intro

  Topzorg is meer dan louter medische zorg van de bovenste plank. Het is zorg met een hart, die maakt dat elk van onze patiënten, bewoners en bezoekers zich bijzonder voelt. Dat is misschien niet meteen in cijfers uit te drukken maar toch schetsen we in dit hoofdstuk een cijfermatig beeld van wie we zijn en wat we het afgelopen jaar gerealiseerd hebben. Ook in 2016 sloegen we immers de handen in elkaar, investeerden we in de toekomst en gingen we samen alle uitdagingen aan.

  Delen op:
 • Onze medewerkers

  Tewerkstelling

  Niet minder dan 4 055 medewerkers stonden in 2016 klaar om onze patiënten
  en bewoners met de beste zorg te omringen. Zij konden rekenen op de expertise van
  386 artsen en 67 assistenten. 80% van hen werkt bij GZA Ziekenhuizen, 20%
  bij GZA Woonzorggroep. GZA kon in 2015 een beroep doen op 1 448 voltijdse
  equivalenten
  . 35% van onze medewerkers verkiest daarmee een voltijdse baan,
  65% heeft een deeltijdse baan.

  Delen op:
 • Onze medewerkers

  Functieverdeling GZA Ziekenhuizen

  De tewerkstelling in het ziekenhuis is sinds 2012 licht gestegen
  (3 133 in 2012, 3 219 in 2016).
  Zoals het een zorgorganisatie betaamt, zijn er binnen GZA voornamelijk
  verplegende, verzorgende en paramedische mensen aan
  de slag. Samen maken zij 64% van het medewerkersbestand in het ziekenhuis uit.

  Delen op:
 • Onze medewerkers

  Functieverdeling GZA Woonzorggroep

  GZA Woonzorggroep telde in 2016 niet minder dan 836 medewerkers.
  Dat is zo goed als status quo in vergelijking met 2015. Ook hier zijn
  voornamelijk verplegende, verzorgende en paramedische mensen
  aan de slag. Samen maken zij bijna drie kwart van het personeelsbestand in
  de woonzorggroep uit.

  Delen op:
 • Onze medewerkers

  Leeftijden GZA

  Zowel GZA Ziekenhuizen als GZA Woonzorggroep hebben
  een sterke vrouwelijke kant.
  De dames onder onze medewerkers vertegenwoordigen zo’n 87%
  van ons personeelsbestand.
  We zijn ook rijk aan expertise. En dat hebben we te danken aan
  zorgverleners en andere medewerkers die hun jarenlange ervaring
  met ons delen. Veertigers en vijftigers vormen
  met gemiddeld 25-26% en 30% de grootste leeftijdscategorieën.

  Delen op:
 • Onze medewerkers

  Anciënniteit GZA

  Werken bij GZA was voor velen een goede keuze:
  niet minder 1 101 medewerkers schenken onze patiënten en bewoners
  al meer dan 20 jaar hun best zorg.
  Binnen GZA Ziekenhuizen heeft meer dan 30% van de medewerkers meer
  dan 20 jaar anciënniteit.
  Zij vormen daarmee de grootste groep wat anciënniteit betreft.

  Delen op:
 • GZA Ziekenhuizen

  Zorgaanbod

  Met 1 012 bedden op onze ziekenhuiscampussen vertegenwoordigden we ook
  in 2016 een significant deel van het zorgaanbod in de Antwerpse regio.

  Delen op:
 • GZA Ziekenhuizen

  Ambulante inschrijvingen

  Dat de ambulante zorgverlening in de lift zit, bewijzen de cijfers al jaren.
  Ook binnen GZA Ziekenhuizen neemt het aantal ambulante inschrijvingen jaar
  na jaar toe. Met niet minder dan 386 668 inschrijvingen helpen we zo’n 20%
  meer patiënten ambulant verder dan in 2013.
  Concreet vinden gemiddeld zo’n 1 060 ambulante patiënten per dag de weg
  naar één van onze drie campussen.

  Delen op:
 • GZA Ziekenhuizen

  Opnames

  In 2016 telden we 40 692 opnames op de drie campussen van GZA Ziekenhuizen,
  dat zijn er zo’n 111 per dag en ongeveer evenveel als in 2015.
  In vergelijking met 2013 zien we echter een daling van het aantal
  opnames met 1.8%.

  Delen op:
 • GZA Ziekenhuizen

  Dagopnames

  Bekijken we de dagopnames op onze campussen,
  dan stellen we over dezelfde periode een stijging vast met niet minder
  dan 6.5%. Met 179 patiënten per dag behandelen onze dagziekenhuizen
  nu dagelijks tien personen meer dan in 2013.

  Delen op:
 • GZA Ziekenhuizen

  Spoedopnames

  Meer dan 61 000 mensen namen in 2016 hun toevlucht tot de dienst spoedgevallen
  op één van onze campussen. Op campus Sint-Augustinus resulteerde dat in
  een gemiddelde van bijna 530 spoedopnames per week. Het aantal spoedopnames
  neemt nog steeds jaar na jaar toe en ligt intussen 6% hoger dan in 2013.

  Delen op:
 • GZA Ziekenhuizen

  MUG-oproepen

  Ook het aantal MUG-oproepen daalt allesbehalve. Als drukste MUG-dienst van
  Vlaanderen rukte het MUG-team van campus Sint-Vincentius in 2016 precies 2395 uit.
  Dat is gemiddeld bijna 7 keer per dag. Campus Sint-Augustinus zit in een beurtrol
  wat MUG-oproepen betreft. Daar liepen dit jaar 872 oproepen binnen.
  In totaal verwerkten beide campussen 28% meer oproepen voor
  dringende medische hulp dan in 2013.

  Delen op:
 • GZA Ziekenhuizen

  Heelkundige ingrepen

  In 2016 daalde het aantal heelkundige ingrepen tegenover 2015 met 5.7%.
  In totaal werden nog steeds meer dan 41 000 heelkundige ingrepen
  uitgevoerd binnen GZA Ziekenhuizen. 49% van deze ingrepen vond plaats
  op campus Sint-Augustinus, 16% op campus Sint-Jozef.

  Delen op:
 • GZA Ziekenhuizen

  Bevallingen

  Het aantal bevallingen daalde in 2016 voor het tweede jaar op rij
  en zakte voor het eerst in jaren onder de 5 000. Door de sluiting van
  de kraamafdeling op campus Sint-Jozef in de zomer van 2016 ligt het percentage
  bevallingen daar voor 2016 een kleine 40% lager dan het jaar voordien.
  Campusoverschrijdend beschouwd mochten we in 2016 niet minder dan
  95 bevallingen per week begeleiden.

  Delen op:
 • GZA Ziekenhuizen

  Medische beeldvorming

  De diensten medische beeldvorming op onze campussen hadden in 2016 opnieuw
  meer dan de handen vol. Ze genereerden meer dan 145 388 medische beelden,
  dat is een kleine 2 800 per week of bijna 400 per dag.

  Delen op:
 • GZA Woonzorggroep

  Zorgaanbod

  Met 1 153 bedden op onze tien woonzorgcampussen vertegenwoordigden
  we ook in 2016 een significant deel van het woonzorgaanbod in
  de Antwerpse regio.

  Delen op:
 • Geconsolideerde cijfers 2016